جستجو
آرشیو

ایالا‌ت متحده خود مانع ایجاد ارتباط است

دکتر محمد صادق کوشکی تحلیل‌گر سیاسی و بین‌المللی و عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر درباره گفت‌وگوی ایران و آمریکا گفت: مشکلا‌تی که ایالا‌ت متحده خود ایجاد کننده آن بوده خود نیز مانع ارتباط بین این کشور و ایران شده است، چرا که آمریکا خود در ابتدای انقلا‌ب روابطش را با ایران قطع کرد.

 وی افزود: این مشکلا‌ت را خود آمریکایی‌ها ایجاد کردند و قاعدتا باید خود آنها در حذف موانع تلا‌ش کنند و تا زمانی که این موانع وجود دارند ارتباط معنایی ندارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: تا زمانی که این موانع همچنان باقی هستند معنایی ندارد که ما به فکر برقراری ارتباط با آمریکا چه با میانجی‌گری و چه به صورت رو در رو باشیم.وی تاکید کرد: آمریکا در ابتدای انقلا‌ب با دخالت در امور داخلی ایران و مخالفت با حق حاکمیت جمهوری اسلا‌می و همچنین پایمال کردن حقوق ایران در نهایت خود این رابطه را به صورت یک طرفه قطع کرد.

کوشکی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد این ارتباط مجددا از سر گرفته شود آمریکا موظف است که تمام خسارت‌های مادی و معنوی ایران را در این زمینه جبران کند و همچنین تضمین حقوقی به جمهوری اسلا‌می بدهد که دیگر در مسائل این کشور دخالت نکند و اگر این موانع در نهایت حذف شوند روابط به خودی خود اصلا‌ح می‌شود و نیازی به میانجی و یا گفت‌وگوی رو در رو نخواهد بود.

یک نظر بگذارید