جستجو
آرشیو

تفکر بسیجی یک روایت شیعی از اسلام برای دنیای امروز است

محمد صادق کوشکی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با بیان اینکه بسیج به عنوان یک تفکر، یک نحوه نگرش، یک بینش و یک اندیشه است، افزود: وقتی از اندیشه صحبت می‌کنیم طبیعی است که مشخصات آن هم اندیشه‌ای است.

وی در ادامه نیروی بسیجی را نیرویی دانست که به سهم خودش از آن اندیشه برخوردار است و اضافه کرد: این عنصر بسیجی، دنیا را با آن مقیاس فکری می‌سنجد، رفتارش را بر اساس آن اندیشه و چارچوب رفتاری آن تفکر تنظیم می‌کند.

 این استاد دانشگاه در این رابطه افزود: برای گسترش تفکر بسیجی باید سراغ ابزارهایی برویم که یک فکر را توصیف می‌کنند تا مخاطبین، ویژگی‌های مثبت آن را متوجه و به سمت آن متمایل شوند.

کوشکی در ادامه تفکر بسیجی را یک قرائت امروزین از دین منطبق با نیازهای جامعه و دنیای امروز برشمرد و گفت: در واقع تفکر بسیجی یک روایت شیعی از اسلام برای دنیای امروز است و در این راستا الگوی بسیج به تعبیر دقیق آن امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) معرفی می‌شوند.

استاد دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصرالدین طوسی با بیان اینکه تفکر بسیجی چیز جدایی از دستگاه دینی تشیع ندارد، اضافه کرد: البته آن دستگاه فکری که تشیع دارد منطبق با نیازها و دنیای امروز نگریسته و تبیین شود.

 وی با بیان اینکه اگر بسیج را یک تفکر بدانیم و مثل یک فکر با آن رفتار کنیم، با اثبات کارآمدی‌اش می‌تواند محبوب شود و مخاطب پیدا کند، اظهار داشت: اما گر بسیج را در حد یک سازمان بوروکراتیک تنزل دهیم نه تنها کارکردهای غیر نظامی پیدا نخواهد کرد بلکه حتی از کارکرد نظامی هم عاجز خواهد شد.

 کوشکی با بیان اینکه با حذف نگاه بروکراتیک به بسیج می‌توان آن را در عرصه انسان ایرانی و حتی انسانهای آزاده جهان فراگیر کرد، تصریح کرد: تنزل بسیج از سطح یک تفکر دینی به سطح یک اداره و نهاد بوروکراتیک عملاً هیچ یک از کار ویژه‌های اجتماعی و زندگی انسانی را نه تنها در بر نمی‌گیرد بلکه حتی در حوزه کار ویژه نظامی هم عاجز می‌ماند.

منبع: خبرگزاری فارس

یک نظر بگذارید