جستجو
آرشیو

موسوی در میان گروه‌های سیاسی جامعیت مقبولی ندارد

01-01محمد صادق کوشکی در گفتگو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبری فارس «توانا» با بیان اینکه ابهامات زیادی در خصوص فعالیت سیاسی موسوی وجود دارد، اظهار داشت: همفکران موسوی که در انتخابات با وی همکاری کردند همگی سابقه فعالیت در حزب، گروه و جبهه سیاسی را داشته اند و این سوال مطرح است که موسوی چه ایده و نکته تازه ای دارد که بتوان به سوابق چندین ساله این گروه‌ها اضافه کرد.
وی افزود: موسوی باید پاسخ دهد که نسبت به جبهه اصلاحات به رهبری خاتمی چه حرف اضافه ای دارد و اگر همان است و فقط یک تغییر نام صورت می گیرد، نیازی به تشکیل جبهه جدیدی نیست.
کوشکی با بیان اینکه در جمع حامیان موسوی نگرش‌ها و گروه‌های متنوع و متناقضی حضور دارند، ادامه داد: موسوی این جامعیت را ندارد که بتواند این گروه‌های بسیار متفاوت را زیر عنوان یک جبهه جمع کند.خاتمی نیز با وجود در اختیار داشتن حاکمیت و فراگیری بیشتری که نزد گروه‌های دوم خرداد داشت، موفق به تشکیل جبهه ای فراگیر نشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: فضای رقابتی انتخابات باعث شد که بخشی از گروه‌های اصلاح طلب و تعدادی از همفکران آنها در جامعه به موسوی تمایل پیدا کنند اما باید ببینیم که پس از انتخابات، وی چگونه می تواند برای خود جاذبه ای تعریف کند و نیروهای مختلف، فعالان سیاسی و طبقات عادی جامعه را به این جبهه جذب کند.
وی خاطر نشان کرد: موسوی تاکنون هیچ افق شفافی از جامعه مطلوب خود و هیچ راهبرد مشخص و برنامه مدونی را حتی به هواداران خود ارائه نکرده است و مهمترین تمرکز وی در زمان انتخابات و امروز بر نقد وضع موجود بوده است و با این وجود نیروها با چه امیدی می توانند حول محور وی فعالیت کنند.
کوشکی ادامه داد: طبیعی است که اگر فردی بخواهد یک جبهه سیاسی فراگیر تشکیل دهد باید بتواند آینده عملکرد جبهه و افق مطلوب را ترسیم کند.
وی با بیان اینکه موسوی هنوز موفق نشده نسبت خود را با نظام، انقلاب و ساختارهای قانونی مشخص کند، تاکید کرد: موسوی در مقطعی شعارهای اصیل انقلابی را مطرح کرد ولی در یک مقطع دیگر شعارها و رفتارهای وی متفاوت شد و این دگرگونی وجه قالب فعالیت‌های موسوی در چند ماه اخیر بوده است.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: حتی نیروهایی که همگام و همراه موسوی بودند کاملا دچار حیرت شده اند که آیا باید قانون اساسی را پذیرفت و اگر باید پذیرفت چگونه رفتارهای خلاف قانون اساسی را باید توجیه کرد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد این جبهه در چارچوب قوانین فعالیت کند باید برای فعالیت از دولت مجوز بگیرد و از آنجا که موسوی مشروعیت دولت فعلی را زیر سوال برده معنا ندارد که از دولت به زعم خودش نامشروع مجوز بگیرد.
کوشکی افزود: تمام این موارد نشان می دهد که هنوز موسوی به یک تصمیم قطعی و نظر واقعی در خصوص تشکیل جبهه سیاسی نرسیده است و چنانچه بتواند یک جبهه سیاسی تشکیل دهد فقط شکل تبلیغاتی دارد و قطعا تداوم پیدا نخواهد کرد.
وی اظهار داشت: سرنوشت حزب اعتماد ملی کروبی بسیار شفاف تر و بهتر از جبهه سیاسی موسوی است زیرا حزب اعتماد ملی در چارچوب قوانین تشکیل شده، مجوز گرفت و مشکل مشروعیت دولت را که موسوی مطرح می‌کند نداشت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: یقین دارم موسوی با توجه به ذهن بسته، محدود و کانالیزه شده ای که دارد هرگز توانایی تشکیل جبهه فراگیر سیاسی را ندارد و نیروهای سیاسی فعال موجود نیز وی را به عنوان لیدر نخواهند پذیرفت.
وی ادامه داد: موسوی حتی به لحاظ جسمی هم توانایی رهبری یک جبهه سیاسی را ندارد؛ زیرا این قبیل فعالیت‌ها نیاز به نشاط جسمی دارد که وی از آن محروم است.

یک نظر بگذارید