جستجو
آرشیو

گزارش گلدستون حجم اندکی از جنایات اسرائیل در غزه را نشان داد

یک کارشناس مسائل سیاسی در خصوص محکوم شدن رژیم صهیونیستی در جنگ ۲۲ روزه به عنوان جنایتکار جنگی در گزارش گلدستون گفت: در متن گزارشی این قاضی بسیاری از جنایات رژیم صهیونیستی ذکر نشده و با توجه به وتوی ایالات متحده این طرح پا را فراتر از یک تذکر اندک برای اسرائیل نخواهد گذاشت.

محمد صادق کوشکی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: بسیاری از وجهه های جنگ بیست و دو روزه به دلیل ملاحظات سیاسی در گزارشی قاضی گلدستون ذکر نشد و حجم اندکی از جنایات رژیم صهیونیستی در این گزارش منعکس شد. وی افزود: با توجه به فاصله زمانی طولانی و عدم اعتماد به منابع فلسطینی، کامل نبودن این گزارش امری بدیهی است. کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به نادر بودن دستگاه های قضایی در محکومیت اسرائیل تاکید کرد: همیشه جریان محکومیت رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی به خصوص دادگاه های سازمان ملل از یک حرف بیشتر فرا نرفته بود اما این بار با توجه به محکومیت اسرائیل، شاهد پیشرفت روند حقیقت یابی در نهادهای بین المللی هستیم. کوشکی همچنین در خصوص وتوی احتمالی آمریکا تصریح کرد: اگر این طرح به شورای امنیت سازمان ملل نیز وارد شود قطعا با وتوی ایالات متحده روبرو خواهد شد و تاثیر خود را از دست خواهد داد. وی ادامه داد: بیشترین میزان وتو در تاریخ شورای امنیت مربوط به استفاده امریکا از این ابزار برای رهایی دادن رژیم صهیونیستی از دام مجازات ها بوده است. کارشناس مسائل سیاسی در عین حال گفت: اگر حمایت های آمریکا و غرب اجازه ی محکومیت اسرائیل را ندهد خللی در هم پیمانی ملت های جهان در جنایتکار دانستن رژیم صهیونیستی وارد نخواهد کرد. کوشکی در عین حال خاطرنشان کرد: آمریکا و غرب همواره به دنبال مختومه کردن پرونده فلسطین با طرح های مختلف بین المللی اند و احتمالا محکومیت رژیم صهیونیستی نیز ضمانت اجرایی را دربر نخواهد داشت.

یک نظر بگذارید