جستجو
آرشیو

رهبر انقلاب بیشتر از هر کسی خواهان نقد کارشناسانه هستند

دکتر کوشکی بحث انتقاد از مسئولین را در راستای امر به معروف ارزیابی کرده و گفت: امر به معروف و نهی از منکر از اصل های اساسی و پایه های نظام است. قرآن به همه مومنین دستورداده که ضمن مراقبت از یکدیگر اگر منکری اتفاق افتاد آن را نهی و اگر معروفی اتفاق افتاد آن را تشویق کنند. این امر در جامعه اسلامی ساری و جاری است.

وی تاکید کرد: کسی که خواهان امر به معروف و نهی از منکر است، باید در آن موضوع کارشناس باشد. اگر کسی نهی از منکر را به صورت کارشناسانه با مسئول خود (اعم از یک مدیر یا رییس جمهور) مطرح کند، پاسخ مناسبی هم دریافت خواهد کرد.

کوشکی بیان داشت: مقام معظم رهبری نفرموده اند که ولایت فقیه از امر به معروف و نهی از منکر مصون است؛ همیشه هم دیده ایم که از این موضوع استقبال کرده‌اند. ایشان در طول مدت رهبری، همیشه نقدهایی را که در چارچوب ضوابط دینی باشد، پذیرفته‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر توسی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی برای حذف دیکتاتوری آمده است، اظهار داشت: افرادی مانند امام(ره) و مقام معظم رهبری که با فرهنگ دینی رشد کرده‌اند، بیشتر از هر کسی خواهان ترویج این اصل فراموش شده(نقد کارشناسانه) هستند.

مقام معظم رهبری نفرموده اند که ولایت فقیه از امر به معروف و نهی از منکر مصون است؛ همیشه هم دیده ایم که از این موضوع استقبال کرده‌اند. ایشان در طول مدت رهبری، همیشه نقدهایی را که در چارچوب ضوابط دینی باشد، پذیرفته‌اند.

وی با اشاره به این مطلب که خودمان در عدم درک این دستور دینی مقصر هستیم، اضافه کرد: در این راه موانعی را ایجاد می کنیم که نه ریشه شرعی دارد و نه قانونی.

کوشکی خاطر نشان کرد: باید نظام جمهوری اسلامی عرصه‌ای باشد که امر به معروف و نهی از منکر در همه سطوح آن جاری باشد. البته نقد در جامعه دینی باید دقیقا در ساختار خودش باشد.

یک نظر بگذارید