جستجو
آرشیو

دانشگاه‌ها اصلاح الگوی مصرف را در جامعه رواج دهند

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: دانشگاه‌ها باید با ترویج الگوی مصرف بهینه، اصلاح الگوی مصرف را در جامعه رواج دهند.

محمد صادق کوشکی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: در واقع اصلاح فرهنگ مصرف، مراد رهبر معظم انقلاب در نامگذاری امسال بوده است.

وی تاکید کرد: بر اساس این مساله قرار بود اصلاح الگوی مصرف در زمینه فرهنگی در جامعه رخ دهد نه در زمینه اقتصادی، هر چند با تغییر اصلاح الگوی مصرف در فرهنگ خود به خود در تمامی زمینه‌ها اعم از اقتصادی اصلاح رخ می دهد.

کوشکی اظهار داشت: بدون تردید از قطب‌های فرهنگ ساز در جامعه امروز دانشگاه‌ها هستند، این دانشگاه‌ها هستند که می‌توانند در عرصه‌های مختلف الگوهای مناسبی را ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه تبیین علمی، ضرورت اصلاح الگوی مصرف در جامعه ماست افزود: این بدین معناست که در رشته‌های مختلف از اقتصاد گرفته تا رشته های فنی و علوم اجتماعی این امکان وجود داشته باشد که الگوی مصرف درست شناخته شود و به ضررها و زیان‌های ناشی از رعایت نکردن آن پرداخته شود.

کوشکی اظهار داشت: دانشگاه‌ها همچنین می‌توانند با ارائه راهکارهای علمی در جهت اصلاح گام بردارند، و این مساله به راهکاری علمی نیازمند است تا بتواند از داشته‌ها و امکانات حراست کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تلاش در جهت تبلیغ مصرف بهینه دانشگاه باید به عنوان قطب اساسی در نظر گرفته شود، دانشگاه‌ها الگوی مهمی در جامعه هستند، دانشگاه‌ها با مصرف بهینه و ارائه الگوی صحیح، مصرف بهینه را در جامعه رواج می‌دهند.

این کارشناس مسایل سیاسی افزود: ولی ما متاسفانه تاکنون در دانشگاه‌ها در این خصوص حرکتی را مشاهده نکرده‌ایم ، اما این توقع می‌رود که دانشگاه ها در این خصوص گام‌های جدی بردارند.

کوشکی تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف تنها مختص به سال جاری نیست بلکه حرکتی است که باید در طول زمان جواب دهد.

یک نظر بگذارید