جستجو
آرشیو

اجماع نظر نخبگان ،قدم اول اتحاد حوزه و دانشگاه است

محمد صادق کوشکی در گفت و گو با خبرنگار سرویس دانشگاه برنا گفت: واقعیت این است که هنوز درک عمومی بین نخبگان حوزه و دانشگاه از مفهوم وحدت حوزه و دانشگاه به وجود نیامده .برخی می‌گویند این وحدت فیزیکال است و با ورود درس های حوزه و دانشگاه به یکدیگر این وحدت به وجود می آید، برخی معتقد به وحدت روش هستند برخی دیگر بر وحدت مبنایی و نگرشی اعتقاد دارند و هنوز ابتدای راهیم.

این استاد دانشگاه گفت:کسی که این دیدگاه را مطرح کرده امام است و با مراجعه به دیدگاه های او این اختلاف به حداقل می رسد. امام به وحدت مبنایی و نگرش و تا حد امکان وحدت در روش معتقد بودند و البته این در کنار نگاهی است که امید به بهبود وضع حوزه و بازگشت به جایگاه گذشته آن دارد یعنی حوزه در بخش تولید علوم فنی هم صاحب نظر شود.

وی گفت: بحث تولید علم در آن وحدتی که مد نظر رهبری و امام است زیر مجموعه بحث وحدت حوزه و دانشگاه است. یعنی اگر حوزه و دانشگاه نهادهای تولید علم نباشند وحدتی شکل نمی گیرد و وحدت آنها یک امر صوری و تشریفاتی است. وحدت حوزه و دانشگاه وقتی ارزشمند است که آنها تولید کننده علم باشند، وحدت دو نهاد سترون تاثیری ندارد.

کوشکی درباره نقش این دو نهاد در شکل آرمانی گفت:در شکل آرمانی حوزه و دانشگاه هر یک کار خود را انجام می دهند اما به معنی یکی شدن آنها نیست مثل سپاه و ارتش که یکی نشده اند و هر یک تعریف ویژه ای دارند.

استاد دانشگاه خواجه نصیر گفت: اولین قدم آن است که نخبگان به وحدت معنایی برسند. اجماع در نظر باید ایجاد شود و باید این گفتمان مشترک ایجاد شود .البته کار زمان بری است و چون در این ۳۰ سال کاری نشده هنوز در پله اول هستیم.

وی درباره چگونگی شروع این روند گفت: حتی اگر یک فرد به تنهایی این کار را کند می توان امیدوار بود که به آن هدف برسیم و نمی شود گفت اگر ساختارها حرکت نکنند تلاش های  فردی، بی فایده است.

وی در باره نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفت: این شورا در واقع تبدیل به یک موجود بی فایده و ناتوان شده است ومن از آن توقعی ندارم ولی اگر کسی توقع داشته باشد به زودی می فهمد که توقع از چنین دستگاهی که فلسفه وجودی آن برای اعضای آن هم مشخص نیست، بیهوده است و اگر این شورا دخالت نکند بهتر است.

کوشکی با بیان اینکه اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد هم از طریق شوراهای عالی رخ نمی دهد تصریح کرد:به ویژه در حوزه های فرهنگی این مسئله جدی تر است مگر آنکه افراد مختلف خودشان کار بکنند مگر جنگ را چه کسی اداره کرد و اگر قرار بود به امید ارتش و سپاه باشیم اتفاقی نمی افتاد امروز هم همین طور است.

یک نظر بگذارید