جستجو
آرشیو

آلمان توانایی تغییر مواضع ترکیه نسبت به برنامه هسته ای ایران را ندارد

محمد صادق کوشکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: بررسی سوابق آلمان در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که سران آلمان از ابتدای مطرح شدن پرونده هسته ای ایران تا به امروز همواره در برابر این مسئله موضعی خصمانه اتخاذ کرده اند و قرار گرفتن آنها در چنین مواضعی بی سابقه نبوده است، همچنین آلمان قصد دارد بوسیله گسترش همکاری با آمریکا در منطقه خاورمیانه موقعیت خود را در اتحادیه اروپا ارتقا دهد.به همین جهت در برابر برنامه هسته ای ایران مواضعی همسو با آمریکا اتخاذ می کند.

وی همچنین افزود: به دلیل ذی نفع بودن ترکیه در برنامه هسته ای ایران و نیز مخالفت آلمان با ورود این کشور به اتحادیه اروپا سران ترکیه در برابر مواضع اتخاذ شده ازطرف دولت آلمان نسبت به برنامه هسته ای ایران از مواضع قبلی خود عقب نشینی نخواهد کرد.

کوشکی با تاکید بر عدم موضع گیری خصمانه کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به برنامه هسته ای ایران افزود: کشورهای حوزه خلیج فارس مواضعی خصمانه در برابر برنامه هسته ای ایران نداشته اند ولی امکان دارد سران این کشورها به دلیل عدم استقلال در تصمیم گیری هایشان و وابستگی به سران غرب رویکردی متفاوت از قبل در قبال برنامه هسته ای ایران داشته باشند.

یک نظر بگذارید