جستجو
آرشیو

برخی تندروها ادامه حیات خود را در حذف هاشمی می بینند

برخی تندروی ها از سوی برخی چهره های سیاسی و هواداران آنها تأثیر منفی در بازگشت افراد داشت چرا که آنها با بازگشت چهره های سیاسی نظیر هاشمی مخالف بودند.

این استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار آریا تصریح کرد:جمع بندی موضع گیری های هاشمی در حوادث بعد از انتخابات این نکته را مشخص می کند که با محاسبات و دقت در وضعیت جریانات سیاسی، پیوستن به جریان رهبری و پذیرش آن به عنوان محوریت نظام است.

وی ادامه داد:بسیاری ازافراد مدتها قبل به این نتیجه رسیده اند اما اگر برخی از لجاجت ها و تنگ نظری ها وجود نداشت و فضای سیاسی کشور فضای سالم تری بود بدون تردید بازگشت  هاشمی به حیطه انقلاب زودتر و شفاف تر صورت می گرفت چرا که عملاً خروج ایشان آن قدر عمیق نبود که امکان بازگشت به خط انقلاب وجود نداشته باشد.

این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد:برخی تندروها ادامه حیات خود را در حذف هاشمی و گروههای منتسب به ایشان می دانند و به نظر می رسد تعریف ودید بسیار بسته ای دارند چراکه حضور خود را به حذف طیفی قدیمی قائل هستند و این تفکر بسیار اشتباه است.

وی ادامه داد:باید توجه داشت کشور قوی تر از آن است به کسی نیاز داشته باشد.

کوشکی خاطرنشان کرد:گروههای تندرو برای مطرح کردن خود درصدد حذف دیگر گروهها هستند اما این را بدانند که بنیانگذار رسم غلطی می شوند و قربانی بعدی خود این جریانات افراطگرا ها هستند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:افرادی در حوادث بعد از انتخابات مواضعی را مطرح کردند که به طور کلی با نظام سازگار نبود اما به هیچ وجه بدنبال حذف گروه و جناح نبودند.

وی در پایان افزود:هاشمی از ابتدا در رکاب انقلاب بود و رهبری نیز همیشه هاشمی را از همراهان انقلاب دانسته اند و جذب حداکثری را از اصول انقلاب می دانند و انطباق هرچه بیشتر با خط امام و رهبری آینده سیاسی افراد را تضمین می کند.

یک نظر بگذارید