جستجو
آرشیو

نوشته های با برچسب ‘امام خمینی’

جاذبه های رهبری امام خمینی -ره-

مهمترین ویژگی های انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در طول فاصله سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷ (زمان پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام) را می توان به شرح زیر شمرد :

نخست؛ تکیه به مردم و باور این نکته که سر منشا هر تغییر در جامعه باید مردم باشند.

دوم؛ تلاش برای بر انگیختن جامعه بر اساس دادن اطلاعات و آگاهی به جامعه و ایجاد فضا برای انتخاب آگاهانه مردم در جهت گزینش الگوی انقلاب اسلامی

سوم؛ ایجاد فضا جهت بارور شدن اعتقادات و باورهای دینی جامعه وقراردادن مبنای نهضت براساس ایمان جامعه

چهارم؛ هدایتگری براساس باورهای اعتقادی و اصول مورد پذیرش عامه

پنج؛ بیگانه ستیزی ادامه مطلب »