جستجو
آرشیو

نوشته های با برچسب ‘حجاب’

اگر وزارت علوم قصد جدی دارد،اجرای کار را به نهاد نمایندگی ولی فقیه بسپارد

اختلاط دختران و پسران درحالی است که تبرج و خودارایی و استفاده از پوشش های بسیار زننده در بین برخی دانشجویان دختر از یک سو و رفتار زننده وخلاف شرع برخی دانشجویان پسر از سوی دیگر اوضاع پیچیده ای را ایجاد کرده است.

نظام آموزش عالی ما وارث الگوی کپی برداری شده از غرب در دوران طاغوت است

به گزارش پایگاه خبری انصار حزب الله محمد صادق کوشکی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد ضرورت تشکیل دانشگاههای تک جنسیتی که امروز دانشجویان و مراجع عظام تقلید یکصدا آن را مطلبه می کنند گفت:
-آنچه نظام آموزش عالی پس از انقلاب با آن درگیر است فضایی است که از دوران حاکمیت طاغوت برای ما به ارث گذاشته شده است . نظامی کپی برداری شده از الگوهای غربی که بعد از انقلاب اسلامی نیز تداوم یافته است . یکی از شاخصه های این الگوی غربی اختلاط فضای آموزشی دختران و پسران است که نظام آموزشی به این پدیده به عنوان یک اصل بدیهی و پذیرفته شده دردوران پس از انقلاب نیز تن درداد.
بررسی تاریخ ۳۲ ساله دانشگاههای پس ار انقلاب ما را به این نتیجه می رساند که اختلاط محیط های آموزشی تبعاتی منفی را به دنبال داشته است. این تبعات براین مبنا استوار است که دانشجویان در سنی وارد دانشگاه می شوند که اوج در گیریها و جاذبه های جنسی آنان است. ادامه مطلب »