جستجو
آرشیو

نوشته های با برچسب ‘مسابقات قرآن’

حوزه قرآن نیازمند توجه بیشتری است

یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه توجه مسئولان به ترویج فرهنگ قرآنی خوب است اما کافی نیست، گفت: با توجه به اینکه نظام ما برگرفته از ارزشهای والای اسلامی است، نباید به همین حد کفایت کنیم بلکه باید هر روز بهتر از قبل شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد صادق کوشکی افزود: بطور قطع آنچه به عنوان مسابقات بین المللی قرآن برگزار می شود در انس مردم با قرآن کریم مؤوثر خواهد بود، اما اگر این مسابقات از محدوده نخبگان و برگزیدگان قرآنی خارج شده و در سطح عامه مردم برگزار شود این تأثیرگذاری بسیار بیشتر می شود.

وی یادآور شد: آن چه اکنون به عنوان مسابقات بین المللی قرآن برگزار می شود قشر خاصی را مد نظر قرار داده است که هر چند محسناتی چون برگزاری حرفه ای مسابقات را در پی دارد، اما برای ترویج بیش از پیش قرآن در بین عامه مردم، باید این مسابقات را در سطوح مختلف هم برگزار کرد. ادامه مطلب »