جستجو
آرشیو

شعار پیشنهادی دکتر کوشکی برای فوتبال

یالثارات الحسین!

ای خونخواهان حسین و ای خونخواهان عاشقان حسین!

ای خونخواهان شهدای کربلای بحرین!

ای میراث داران غیرت علوی و ای وارثان حماسه فاطمی!

خواهران زندانی شما در بحرین چشم انتظار یاری شمایند

بهترین فرصت جهت فریاد کردن مظلومیت مردم بحرین مهیا شده است!

حضور تیم عربستانی الاتحاد در تهران بهترین زمان برای فریاد بر سر آل سعود است.

حضور شما با پرچم های بحرین و پارچه نوشته هائی که با زبان عربی آزادی زندانیان بحرینی بویژه زنان و دختران بی پناه از چنگال گرگها و کفتارهای آل سعود و آل خلیفه را مطالبه می کند و درخواست برای خروج نیروهای بیگانه از بحرین موجبات دلگرمی برادران و خواهران مظلم بحرین را فراهم خواهد آورد!

“یاثوار بحرین یا ثوار حجاز نحن معکم”

“یا آل خلیفه ارحلو”

“خلصوا اخواتنا و اخواننا یا آل سعود”

یک نظر بگذارید