جستجو
آرشیو

ارزیابی فضای رقابتی انتخابات ریاست جمهوری آینده

مردم در ۱۴۰۰ به جناح توجه نمی‌کنند، در حقیقت در ۱۴۰۰ این برای جامعه مهم است که آیا فردی که می‌خواهد نامزد شود، قدرت سامان دادن به وضعیت کشور را دارد؟! در شرایط فعلی اذهان مردم به دنبال فردی است که آنها را از این وضعیت نجات دهد، به همین دلیل به دنبال فرد قدرتمند هستند.

«محمدصادق کوشکی» فعال سیاسی، در واکنش به اینکه بسیاری معتقدند که اصول‌گرایان باید از انتخابات ۹۲ درس بگیرند و با یک کاندیدا پا به عرصه انتخابات ۱۴۰۰ بگذارند، به برنا گفت: اولین نکته این است که هنوز هیچ امری قطعی نیست و صحبت‌هایی که در مورد انتخابات صورت می‌گیرد، در حد حدس و گمانه است چراکه هیچ اطلاعات دقیقی وجود ندارد و حتی افرادی که از آنها به عنوان نامزد یاد می‌شود، تصمیم قطعی نگرفته‌اند.

او افزود: در حقیقت نحوه ورود نیروهای انقلاب به عرصه انتخابات بستگی به آرایش سیاسی ایام انتخابات دارد. به عبارت دیگر آرایش سیاسی و ویژگی‌های رقابت کاملا می‌تواند این را تعیین کنند که بهتر است با یک نامزد ورود پیدا کنند و یا اینکه اگر با چند نامزد پا به عرصه رقابت بگذارند، هم مشکلی پیش نمی‌آید. بنابراین اگر در شرایط فعلی تصمیمی گرفته شود به دلیل اینکه شرایط رقابت به هیچ عنوان مشخص نیست، ارزشی ندارد.

کوشکی در توضیح فضای رقابتی ادامه داد: ممکن است اصول‌گرایان با رقابت شدید مواجه شوند که در این شرایط تعدد نامزدها این رقابت را پیچیده‌تر می‌کند و وحدت بر روی یک نامزد مسئله را ساده‌تر می‌کند اما زمانی که رقابت شدید نیست و فضا عادی است، در این شرایط، تعدد نامزدها مشکلی ایجاد نمی‌کند.

این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه بنابراین فضای انتخاباتی ۹۲ و ۹۶ فضا عادی بود که اصول‌گرایان چند نامزد معرفی کردند؟ تصریح کرد: خیر، رقابت شدید بود. سال ۹۲ جناح اصلاحات با یک نامزد وارد صحنه انتخابات شد و فضای انتخاباتی شدید شکل گرفت. لذا اگر در فضای رقابتی تنوعی از نامزدها وجود داشته باشد، آن وقت فضا عادی است و شاهد رقابت دو قطبی نیستیم. وقتی که رقیب بر روی یک نامزد اجماع می‌کند، فضا به سمت دوقطبی شدن می‌رود که در این شرایط منطق ایجاب می‌کند که طرف مقابل هم با یک نامزد وارد شود، در این شرایط هر طرفی که با  نامزدهای متعدد وارد ‌شود، باید پذیرای شکست باشد.

کوشکی در ارزیابی اینکه در حال حاضر فضای رقابتی ۱۴۰۰ به سمت دو قطبی می‌رود یا چند قطبی؟ خاطرنشان کرد: مردم در ۱۴۰۰ به جناح توجه نمی‌کنند، در حقیقت در ۱۴۰۰ این برای جامعه مهم است که آیا فردی که می‌خواهد نامزد شود، قدرت سامان دادن به وضعیت کشور را دارد؟! در شرایط فعلی اذهان مردم به دنبال فردی است که آنها را از این وضعیت نجات دهد، به همین دلیل به دنبال فرد قدرتمند هستند.

او در پاسخ به اینکه شرایط جامعه برای حضور یک فرد پوپولیست فراهم است؟ یادآور شد: جامعه به پختگی نسبی رسیده است و اگر بخواهد فردی را به عنوان منجی خود از وضعیت موجود بشناسد، سعی می‌کند سوابق آن فرد را مرور کند. بنابراین نامزدهای ۱۴۰۰ صرفا با دخالت و تکیه بر چهره‌های سیاسی یک جناح و تکرار رأی نمی‌آورند.

یک نظر بگذارید